Ida


Ida körs av Jan Hölcke, tfn 0764 03 57 44
Ida är en Minor 750 med en marschfart på 15-18 knop.

Grundpriset är 1200 kr/timme och det gäller för max 5 persomer med normal packning.
En resa mellan Furusund och Svartlöga kostar då 1200 kr.

Tillägg vid fler än 5 personer är 50 kr per person och timme.
Tillägg vid tung last är 100 kr/timme.
Tillägg för mörkerkörning 100 kr.
Tillägg för angöring av egen brygga 100 kr.