< onload="blinktext();">

OBS!
Mycket begränsad verksmhet.


I år, 2019, är vår verksamhet mycket begränsad

så det är tyvärr stor risk att vi inte kan hjälpa dig.

Peter kör i viss utsträckning under sommaren.

Andreas har bytt båt och håller på att rusta den.

Han räknar med att ta upp trafiken 2020.

Jan har lagt ner verksamheten.

foto: Roine Karlsson